http://sawanasia.travel/index.php/en/golf/banyan-golf-club-hua-hin/

ไทยแลนด์ > หัวหิน > เกี่ยวกับเมืองไทย

การปฏิวัติในเมืองไทย วันที่ 19 กันยายน 2549

การปฏิวัติในเมืองไทย วันที่ 19 กันยายน 2549
วันอังคารที่ 19 กันยายน 2549 เกิดการปฎิวัติโดยทหารยึดอำนาจรัฐบาลภายใต้การบริหารงานของนายกรัฐมนตรีพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร การปฎิวัติครั้งนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 15 ปี และเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในเวลาแค่ไม่กี่วันก่อนการประกาศการลือกตั้งอย่างเป็นทางการของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทหารประกาศยกเลิกการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้น ยกเลิกคณะรัฐบาล คัดค้านการเคลื่อนไหวในด้านการเมืองทุกๆด้าน ยกเลิกสื่อทุกสื่อที่สนับสนุนรัฐบาล และจับกุมสมาชิกคณะรัฐบาล

เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีการต่อสู้หรือรายงานว่ามีการเสียชิวิตเกิดขึ้น แต่กลับถูกจับตามองและเกิดการวิจารณ์อย่างมากจากต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลียและจีนได้แสดงคำพูดให้เกิดความเป็นกลางเกิดขึ้นในประเทศ ประเทศสหรัฐอเมริกาได้แสดงความคิดเห็นว่าเมืองไทยสมควรจะยังอยู่ในกลุ่มประเทศพันธมิตร NATOอีกหรือไม่เนื่องจากสหรัฐรู้สึก" ผิดหวัง," กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของคณะปฏิวัติ โดยที่คณะปฏิวัติไม่ได้ให้ความกระจ่างและ " ไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะพิสูจน์ได้ว่าการกระทำครั้งนี้เป็นไปอย่างบริสุทธิยุติธรรม"

เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีการต่อสู้หรือรายงานว่ามีการเสียชิวิตเกิดขึ้น แต่ได้ถูกจับตามองและเกิดการวิจารณ์อย่างมากจากประเทศต่างๆ เช่น ออสเตรเลียและประเทศจีนได้แสดงคำพูดให้มีความเป็นกลาง ประเทศสหรัฐอเมริกาได้แสดงความคิดเห็นว่าเมืองไทยสมควรจะยังอยู่ในกลุ่มประเทศพันธมิตร NATOอีกหรือไม่เนื่องจากสหรัฐรู้สึกผิดหวังกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของกลุ่มคณะปฏิวัติ โดยที่คณะปฏิวัติไม่ได้ให้ความกระจ่างและแสดงความบริสุทธิ์ พลเอกสนธิ บุญญรัตน์กริน เป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบริหารประเทศแทนและได้จัดตั้งเป็นคณะปฎิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยประกาศถ้อยแถลงการณ์ในวันที่ 21 กันยายน ว่าด้วยสาเหตุการยึดอำนาจการปกครองเพื่อต้องการปฏิรูปการปกครองให้เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยและให้คำมั่นสัญญาว่าจะทำให้สำเร็จภายใน 1 ปี คณะปฏิรูปการปกครองประกาศว่าหลังการเลือกตั้งและก่อตั้งรัฐบาลแบบประชาธิปไตย คณะปฏิรูปการปกครองก็จะกลายมาเป็นคณะความมั่นคงแห่งชาติเพื่อทำการอภิปรายในเรื่องที่ไม่โปร่งใส และได้แต่งตั้ง พลเอกสุรยุทธ ตุลานนท์ที่เกษียณอายุราชการแล้วให้มาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีชั่วคราวและได้เพิกถอนกฎอัยการศึกใน 41 จังหวัดจากทั้งหมด 72 จังหวัดในวันที่ 26 มกราคม 2550 แต่ยังคงให้มีต่อไปใน 35 จังหวัดค้นหาบทความ

การปฏิวัติในเมืองไทย วันที่ 19 กันยายน 2549การปฏิวัติในเมืองไทย วันที่ 19 กันยายน 2549
วันอังคารที่ 19 กันยายน 2549 เกิดการปฎิวัติโดยทหารยึดอำนาจรัฐบาลภายใต้การบริหารงานของนายกรัฐมนตรีพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร...

Sunsearch Profiles

การปกครอง-ศาสนา

พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตรพันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
Thaksin Shinawatra เกิดเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พศ. 2492 ที่จังหวัดเชียงใหม่),เป็นนักธุรกิจและนักการเมืองที่ถูกปฏิวัติให้ออกจากตำแหน่งการเป็นน...

ประวัติศาสตร์

สมัยกรุงสุโขทัย (1238 – 1438)สมัยกรุงสุโขทัย (1238 – 1438)
ประวัติหัวหิน ประเทศไทย – อาณาจักรสุโขทัย. อาณาจักรสุโขทัยเป็นราชอาณาจักรมาก่อนในแถบสุโขทัยทางภาคเหนือของประเทศไทยช่วง สมัย ปีพศ.1781 ถึง พ...

ประวัติศาสตร์

สมัยกรุงศรีอยุธยา (1350 - 1767)สมัยกรุงศรีอยุธยา (1350 - 1767)
ประวัติหัวหิน ประเทศไทย – สมัยกรุงศรีอยุธยา ราชอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาเป็นราชอาณาจักรไทยที่อยู่ระหว่างปี 1350 – 1767 โดยพระรามาธิบดีที่ 1 (อู่...

ประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์ชาติไทย – สมัยกรุงธนบุรีประวัติศาสตร์ชาติไทย – สมัยกรุงธนบุรี
ประวัติศาสตร์หัวหิน ประเทศไทย – สมัยกรุงธนบุรี ในปี พ.ศ. 2310 หลังจากเป็นเมืองหลวงชั้นนำแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากว่า 400 ปี กรุงศรีอยุธ...

ประวัติศาสตร์

พระเจ้าตากสินมหาราชพระเจ้าตากสินมหาราช
...

เทศกาลในเมืองไทย

ลอยกระทงที่หัวหินลอยกระทงที่หัวหิน
ลอยกระทงที่หัวหิน ประเพณีลอยกระทงได้มีการเล่าสืบต่อกันมาเป็นตำนานว่ามีพระมหากษัติย์ทรงนับถือศาสนาพุทธได้ตกหลุมรักผู้หญิงคนหนึ่ง นามว่า นพมาศ...

เทศกาลในเมืองไทย

วันหยุดวันมาฆบูชาในประเทศไทยวันหยุดวันมาฆบูชาในประเทศไทย
เทศกาลวันมาฆบูชาในหัวหิน ประเทศไทย จัดเป็นหนึ่งในวันสำคัญทางพุทธศาสนาที่สำคัญที่สุดวันหนึ่ง จัดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี...

เทศกาลในเมืองไทย

เทศกาล งานสงกรานต์เทศกาล งานสงกรานต์
สงกรานต์เป็นคำสันสกฤต หมายถึงการ หมายถึงการเคลื่อนย้าย ซึ่งเป็นการอุปมาถึงการเคลื่อนย้ายของการประทับในจักรศรี แต่ในที่นี้หมายถึง วันแรกของ...

วันหยุดราชการ

วันฉัตรมงคลวันฉัตรมงคล
...

วันหยุดราชการ

วันจักรี  ประเทศไทยวันจักรี ประเทศไทย
...

ราชวงศ์จักรี

รัชกาลที่  1 พ.ศ. 2325 - พ.ศ. 2352รัชกาลที่ 1 พ.ศ. 2325 - พ.ศ. 2352
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นผู้สถาปนา กรุงเทพให้เป็นเมืองหลวงของประเทศไทย...

ราชวงศ์จักรี

รัชกาลที่ 2 (1809-1824)รัชกาลที่ 2 (1809-1824)
ประวัติศาสตร์ไทย – ราชวงศ์จักรี รัชกาลที่ 2 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 แห่งราชวงศ์จักรี เสด็จขึ้นครองราชย์ในปี 2352...

ราชวงศ์จักรี

รัชกาลที่ 3  (1824-1854)รัชกาลที่ 3 (1824-1854)
ประวัติศาสตร์ไทย – ราชวงศ์จักรี รัชกาลที่ 3 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือรัชกาลที่ 3 แห่งราชวงศ์จักรี ทรง ประสุติเมื่อวันที่ 31 ...

ราชวงศ์จักรี

รัชกาลที่ 4  (1851-1868)รัชกาลที่ 4 (1851-1868)
ประวัติหัวหิน ประเทศไทย – ราชวงศ์จักรี รัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ทรงประสูติที่ กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 1...

ราชวงศ์จักรี

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (1868-1910)พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (1868-1910)
ประวัติหัวหิน ประเทศไทย - ราชวงศ์จักรี รัชกาลที่ 5. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระราชโอรสองค์โตของ รัชกาลที่ 4 และพระนางเ...

ราชวงศ์จักรี

ประวัติศาสตร์หัวหิน ประเทศไทย – รัชกาลที่ 6 ราชวงศ์จักรีประวัติศาสตร์หัวหิน ประเทศไทย – รัชกาลที่ 6 ราชวงศ์จักรี
ประวัติศาสตร์หัวหิน ประเทศไทย – รัชกาลที่ 6 ราชวงศ์จักรี พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชสมภพเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2423 ทรงเป็...

ราชวงศ์จักรี

ประวัติหัวหิน ประเทศไทย – รัชกาลที่ 7ราชวงศ์จักรีประวัติหัวหิน ประเทศไทย – รัชกาลที่ 7ราชวงศ์จักรี
ประวัติหัวหิน ประเทศไทย – รัชกาลที่ 7 ราชวงศ์จักรี พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) ซึ่งรู้จักกันดีในนาม พระปรมินทรมหาประชาธิ...

ราชวงศ์จักรี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช  (2489)พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช (2489)
ประวัตศาสตร์ชาติไทย – พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ราชวงศ์จักรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชทรงประสูติเมื่...

Sitemapลงโฆษณากับเวบไซต์เราเกี่ยวกับ Sunsearch.info การติดต่อสื่อสาร