http://sawanasia.travel/index.php/en/golf/index

ไทยแลนด์ > หัวหิน > เกี่ยวกับเมืองไทย

พระเจ้าตากสินมหาราช

พระเจ้าตากสินเกิดในสมัยกรุงศรีอยุธยาและ สินเป็นชื่อที่ได้มาแต่กำเนิด พ่อชื่อนายไหฮองเป็นคนจีนแต้จิ๋วแต่กำเนิดและแม่เป็นคนไทยมีชื่อว่านางนกเอี้ยง เมื่ออายุ 7 ขวบเด็กน้อยตากสินได้เข้าเรียนหนังสือที่วัดโดยบวชเรียน หลังจากร่ำเรียนนานถึง 7 ปีพ่อก็ส่งพระเจ้าตากสินให้ไปเป็นมหาดเล็กรับใช้ในวังเมื่อสมัยยังเป็นเณรอยู่ในวัด ตากสินกับเพื่อนชื่อทองด้วงได้พบหมอดูคนจีนหมอดูได้ทำนายว่าทั้งสองคนจากลายมือที่ปรากฏบนฝ่ามือว่าทั้งคู่จะได้เป็นกษัติย์อย่างแน่นอน ซึ่งต่อมานายทองด้วงก็คือรัชกาลที่ 1ที่ขึ้นครองราชต่อจากพระเจ้าตากสินนั้นเอง

พระเจ้าตากสินได้เข้ารับราชการครั้งแรกโดยเป็นผู้แทนว่าราชการและหลังจากนั้นได้เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด โดยเมื่อเลื่อนเป็นขุนนางได้มีชื่อเรียกใหม่ว่า พระยาตาก เมื่อพระยาตากสินได้เลื่อนตำแหน่งให้เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร แต่ต้องย้ายกลับมาที่อยุธยาเพื่อนำทหารเข้าต่อสู้ปกป้องเมืองเพราะถูกพม่าล้อมและบุกเข้าโจมตีเมืองหลวง อยุธยาคือเมืองหลวงของไทยในขณะนั้น พศ. 2310 ก่อนที่อยุธยาจะล้มสลายในเวลาอันรวดเร็ว พระเจ้าตากสินได้นำทหารจำนวนไม่มากฝ่าวงล้อมออกจากเมือง การกระทำครั้งนี้ไม่มีใครสามารถอธิบายได้ว่า พระเจ้าตากสินกับทหารได้ต่อสู้กับวงล้อมพม่าออกจากเมืองมาได้อย่างไรยังเป็นที่สงสัยและหาคำอธิบายไม่ได้เพราะพื่นที่อยุธยาเป็นเกาะจึงยากที่จะฝ่าวงล้อมออกมาด้วยทหารจำนวนน้อยนิด

หลังจากอยุธยาถูกเผาและกษัติย์สวรรคต เมืองถูกแบ่งเป็น 6 ส่วนโดยพระเจ้าตากสินได้ปกครองฝั่งตะวันออกกับนายทองด้วง ในวันที่ 28 ธันวาคม พศ.2311 พระยาตากสินได้ถูกราชาภิเษกเป็นกษัติย์และย้ายเมืองหลวงมาที่กรุงธนบุรี 2ปีต่อมาพระเจ้าตากสินทำสงครามกับเขมรซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์เหงียนในขณะนั้น ทหารไทยและเขมรได้ร่วมมือกันต่อต้านทหารของราชวงศ์เหงียนในปี พศ.2314 และ พศ.2315 การช่วยเหลือครั้งนี้ได้ทำให้เกิดการปฎิวัติภายในประเทศ (การปฏิวัติของTay son ) เพื่อลบล้างอำนาจของราชวงศ์เหงียนหมดไปปีพศ.2316ราชวงศ์เหงียนได้กลับมาขอสัมพันธไมตรีกับพระเจ้าตากสิน พระองค์ได้ทรงยกพื้นที่ที่เป็นของเขมรกลับคืนให้เขมรปกครองอย่างเดิม

พระเจ้าตากสินได้ขยายอำนาจและต่อสู้เพื่ออิสระภาพของประเทศอย่างไม่ลดล่ะ จากประวัติศาสตร์ไทยและนักประวัติศาสตร์ได้ให้ข้อคิดหลายๆอย่างเกี่ยวกับการสวรรคตของพระองค์ พระองค์เริ่มเป็นคนเคร่งศาสนาในปี พศ.2324 ได้แสดงความบ้าคลั่งด้วยการเฆี่ยนตีพระที่ไม่เคารพบูชาพระองค์เพราะพระองค์เชื่อว่าตัวเองคือพระพุทธเจ้าในอนาคต นักโบราณคดีหลายๆคนจึงได้ลงความเห็นว่านี้อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการล้มล้างอำนาจของพระองค์เกิดขึ้น ด้วยจดหมายจากนักบวชชาวฝรั่งเศษที่มีชีวิตอยู่ในกรุงธนบุรีได้สนับสนุน

นักประวัติศาสตร์ได้ให้ข้อคิดว่าพฤติกรรมแปลกๆของพระองค์แสดงให้ทุกคนเห็นว่าพระองค์มีจิตวิกลจริต จึงได้เกิดการรัฐประหารอย่างฉับพลันเพื่อรักษารัชบัลลังก์ให้เข้มแข็งเนื่องจากประเทศเขมรยังคงรุกรานกรุงธนบุรีตลอดเวลาถึงแม้ว่าพระองค์จะทรงร้องขอออกผนวชแต่ที่สุดก็ได้มีการสำเร็จโทษประหารในวันที่ 7 เมษายน พศ.2325 พระองค์ถูกจับยัดใส่กระสอบผ้ากำมะหยี่และถูกตีด้วยท่อนไม่จันทร์หอมจนสิ้นพระชนม์ ด้วยประเพณีโบราณห้ามไม่ให้เลือดของกษัติย์สัมผัสกับพื้น การสิ้นพระชนม์ของพระองค์ก่อให้เกิดการจลาจลจากผู้ที่คิดว่าการทำรัฐประหารพระองค์เกิดจากคนที่ไม่อยากเห็นความสำเร็จของพระองค์

นายพลเจ้าพระยาซึ่งได้ทำการรบกับประเทศเขมรเมื่อได้ทราบข่าวก็รีบกลับมาที่กรุงธนบุรีอย่างรวดเร็วเพื่อมาปราบผู้ที่ก่อการจลาจล เมื่อจลาจลได้สงบลงได้มีการเสนอให้นายพลจักรกรีขึ้นครองราชสมบัติ ข้อสันนิฐานอีกอย่างหนึงหากนายพลจักรกรีต้องการจะเป็นกษัติย์เสียเองเพราะได้เคยกล่าวหาว่าพระเจ้าตากสินเป็นคนจีนและต่อต้านคนจีนแต่ถ้ามองย้อนกลับไปเจ้าพระยาจักรกรีก็มีเชื่อจีนด้วยเช่นกันจึงไม่น่าจะเป็นสาเหตุที่จะทำให้ก่อการกบฏ บ้างก็สันนิฐานว่าก่อนที่พระยาจักรกรีจะเดินทางกลับมากรุงธนบุรี ได้เชิญพระโอรสของพระเจ้าตากสินเดินทางไปที่ประเทศเขมรและได้ทำการสำเร็จโทษประหารเสีย

และเมื่อกลับมากรุงธนบุรีได้ออกอุบายกล่าวหาว่าพระเจ้าตากสินมีส่วนร่วมคิดก่อการกบฎจึงได้ทำการรัฐประหารขึ้นแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานสนับสนุนข้อสันนิฐานนี้ และข้อสันนิฐานสุดท้ายตั้งแต่ก่อตั้งเป็นประเทศสยามและมีเมืองหลวงคือกรุงธนบุรี ประเทศไทยได้เป็นหนี้นักธุรกิจชาวจีน พระเจ้าตากสินจึงตัดสินใจให้มีการเกิดรัฐประหารเพื่อจะได้ไม่ต้องจ่ายหนี้ หรือถ้ามีผู้ครองเมืองใหม่คงจะสามารถเจรจาต่อรองกับเจ้าหนี้ได้ และให้มีการกล่าวหาว่าพระองค์เองได้คิดก่อการกบฏและ สมัครใจที่จะสวรรคตด้วยการเอากระสอบผ้ากำมะหยี่มาคลุมร่างกายแต่แท้จริงแล้วพระองค์ได้ทรงออกผนวชเพื่อจะได้มีความสุขกับบั้นปลายชีวิต นี่เป็นเพียงข้อสันนิฐานแต่ไม่มีหลักฐานใดๆมาแสดงแน่ชัดว่าพระองค์ทรงสวรรคตอย่างไร แต่ไม่ว่าจะอย่างไรชาวไทยทุกคนก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ไม่เป็นเมืองขึ้นของใครดังนั้น

พศ.2524 คณะรัฐมนตรีได้ประกาศให้ วันที่ 28 ธันวาคมของทุกปี, เป็นวันระลึกถึงพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อประองค์แต่วันนี้ไม่ได้ถูกบรรจุเป็นวันหยุดทางราชการ วันนี้ยังเป็นวันแสดงถึงความสัมพันธ์อันดีงามของจีนและไทยและพระองค์เป็นที่รู้จักในนามกษัติย์แห่งกรุงธนบุรี พระบรมรูปทรงม้าของพระองค์ได้ประดิษฐานที่วงเวียนใหญ่ ฝั่งธนบุรีและเป็นสถานที่สำคัญของกรุงเทพ

 

พระเจ้าตากสินมหาราช
Sitemapลงโฆษณากับเวบไซต์เราเกี่ยวกับ Sunsearch.info การติดต่อสื่อสาร